Започнаха дейностите по рекултивация на депото за твърди битови отпадъци в местността „Герените“ в Девня по проект "Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци - rp. Девня"