Заповед №1002-85 от 15.02.2021 г. относно провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от 5 до 12 клас