Заповед №1002-416 от 26.10.2020г. относно достъп до сградата на НЧ "Просвета 1900"

Документи: