Заповед №1002-381 от 01.10.2020г. относно удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки на територията на община Девня

Документи: