Заповед №1002-37/23.01.2019г. за актуализиране началните наемни цени