Заповед №1002-349 от 02.09.2020г. относно въведените противоепидемични мерки на територията на община Девня