Заповед №1002-346 от 01.09.2020г. относно удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки на територията на община Девня