Заповед №1002-31 от 28.01.2021г. относно удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки на територията на община Девня