Заповед №1002-248 от 07.07.2020г. във връзка с извънредната епидимична обстановка

Документи: