Заповед №1002-161 от 11.05.2020 г. относно отмяна на част от въведените противоепидемични мерки на територията на Община Девня

Документи: