Заповед №1002-153 от 04.05.2020 г. относно въведените противоепидемични мерки на територията на Община Девня

Документи: