Заповед №1002-148 от 27.04.2020 г.относно въведените противоепидемични мерки на територията на Община Девня