Заповед №1002-142 от 21.04.2020 г. относно възстановяване на детски и женски консултации, имунизации и медицински прегледи

Документи: