Заповед №1002-123 от 27.03.2020 г. относно удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020г.