Заповед № 1002-489 от 21.12.2020 г. относно удължаване на срока на противоепидемичните мерки на територията на Община Девня, считано от 22.12.2020г. до 31.01.2021г.

Документи: