Заповед № 1002-463 от 26.11.2020 г. относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Девня, считано от 27.11.2020г. до 21.12.2020г.