Заповед № 1002-445 от 14.11.2020 г. относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Девня, считано от 14.11.2020г. до 30.11.2020г.

Документи: