Заповед № 1002-421 от 28.10.2020 г. относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Девня, считано от 29.10.2020г. до 12.11.2020г.