Заповед № 1002-253 от 09.07.2020 г. във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Девня