Заповед № 1002-19-19.01.2021г. относно актуализация на начални цени за отдаване под наем