Заповед № 1002-181 от 19.04.2021 г. относно промяна на част от въведените временни противоепидемични мерки на територията на Община Девня