Заповед № 1002-178 от 20.05.2020 г. за възстановяване дейността на детската градина