Заповед № 1002-173 от 18.05.2020 г. относно въведените временни противоепидемични на територията на Община Девня