Заповед № 1002-105 от 01.03.2021 г. относно изменение на временните противоепидемични мерки на територията на Община Девня, считано от 27.11.2020г. до 21.12.2020г.