Заповед № 1002-10 от 14.01.2021г. относно прекратяване на договор за наем