ЗАПОВЕД № РД-17-7706-187 от 22.05.2017г. на Областен управител-Варна