Заповед №РД-18-7706-105 от 04.04.2018 на Областен управител Варна