Заповед-РД-18-7706-119-02.07.2019 на Областен управител Варна