Заповед, относно обявяване на горски територии-държавна собственост, забранени за паша на селскостопански животни за 2019г.