Заповед относно ЗАБРАНА изгарянето на автомобилни гуми и други силно димящи предмети в дворовете, улиците, площадите, парковете, градините и поречието на реката на територията на Община Девня

Документи: