Заповед на кмета на Община Девня за обявяване на бедствено положение на територията на Полимери АД

Документи: