Заповед на кмета на Община Девня във връзка с противоепидемични мерки до 29 март, 2020 г.

Документи: