Заповед на кмета на община Девня във връзка с предстоящите парламентарни избори - Забрана за продажба на алкохол и опазване на обществения ред

Документи: