Заповед на кмета на общината за удължаване на бедственото положение