Заповед на кмета във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент

Документи: