Заповед за забрана изгарянето на гуми и други силно димящи предмети

Документи: