Заповеди относно предоставяне на имоти-полски пътища за стопанската 2016/2017г.