Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" за стопанската 2017-2018 година

Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" издадени на основание чл.37, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата в Община Девня, Област Варна за стопанската 2017 - 2018 год.