Закупуване на не жилищни парцели с отстъпено право на строеж от собствениците на не жилищни сгради

Срок: до 60 дни

Цена: 50 лв.

Изготвянето на пазарната оценка на имота е за сметка на инициативната страна и се заплаща при подаване на заявлението.

Необходими документи:

Заявление за закупуване на нежилищни парцели с ОПС от собствениците на нежилищни сгради