Заверка на маршрутно разписание за специализиран превоз

Срок: 1 ден

Цена: 6 лв./ бр.

Необходими документи: 

Заявление за заверка на маршрутно разписание за специализиран превоз