Заверка на копие на документ от технически архив /Издаване и заверяване на копие от проектна документация/

Необходими документи:

  • искане по образец /УТ №ІІ-4-1/;
  • документи за собственост
  • пълномощно / при подаване от пълномощник/
  • квитанция за платена такса

Срок за изпълнение – 7 дни

Такса - за формат А3 и А4 – 3.00 лв/стр., за формат над А3 -20,00 лв./стр.