Заверка на данните на свидетели, посочени от собственика в молба – декларация до нотариуса за обстоятелствена проверка

Срок: 30 дни

Цена: 10 лв.

Необходими документи: 

1. Заявление за заверка на данните на свидетели, посочени от собственика в
молба – декларация до нотариуса за обстоятелствена проверка

2. Молба-Декларация