Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областната дирекция „Земеделие”

Срок: 3 дни

Цена: 10 лв.

Необходими документи: 

Заявление за заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областната дирекция „Земеделие”