ЕНЕРГО-ПРО удължава срока за плащане на сметките през март за битовите потребители

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната
ЕНЕРГО-ПРО предоставя възможност за допълнителен 10-дневен срок на свои-
те битови клиенти, в който те могат да заплатят сметките си за електроенергия с
падеж след 13 март 2020 г. Това е поредната мярка, която цели избягването на
масово струпване на хора в едно помещение, каквито са и клиентските центрове,
където компанията приема плащания от голяма част от своите клиенти.
 
Повече информация в прикачения файл !