Допълнение на заповед на кмета във връзка с противоепидемичните мерки за разпространение на COVID-19

Допълнение на заповед на кмета във връзка с противоепидемичните мерки за разпространение на COVID-19

- Преустановява се дейността на вендинг машини на територията на Община Девня

- Преустановява се дейността на пазари и тържища

- Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места

 

Документи: