Прекратяване на договора за наем на общински имот преди изтичане на договорения срок

Срок: 14 дни

Цена: Безплатно

Необходими документи: 

Заявление за прекратяване на договор за наем на общински имот, преди изтичане на договорения срок