Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-18/
  • технически паспорт (хартиен носител – 2 броя ,магнитен носител – 1 брой)
  • актуална скица на имота
  • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение – 7 дни

Такса – 10,00 лв.