"ХЪС" ООД - ТЪРГОВИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛИ

Фирма ХЪС ООД е основана през 1990г. с централен офис гр. Пловдив и е с основна дейност Търговия с метали и производство на метални изделия. Компанията е семейна и постига значително развитие след 1998г. През годините компанията инвестира в технологично оборудване, нови и  модерни складови бази. Широката гама стоманени продукти и големите складови наличности, дават възможност да се задоволи търсенето на метали и метални изделия в различни сегменти - строителство, машиностроене, последваща преработка, индустриална техника и др.

Компанията разполага с:
• 14 складови, търговски и производствени бази с над 600 000м2 обща площ, от които приблизително 200 000м2 закрити площи
• Над 70 000т. складови наличности
• Енергичен и квалифициран екип, готов да посрещне и отговори на потребностите на клиентите
• Над 50 тежкотоварни автомобила, което позволява извършването на бърза и качествена доставка към клиента
• Финансов потенциал за изпълнение всички ангажименти към доставчици и партньори в срок
• Техническо оборудване за производство на различни метални изделия и заготовки
 Пазарният дял на дружеството е около 20%, което категорично определя ХЪС ООД като лидер на пазара.