Benzene - Бензен измерва се в μg/m3

С така зададените критерии справката не съдържа данни.

  • Стойности на Benzene - Бензен
  • Допустими стойности