ЕЛКА ДРАГУЛЕВА

Име

ЕЛКА ДРАГУЛЕВА

Дата на раждане

01 януари 1973

Позиция

Секретар на Община Девня

Образование

Магистър по „Публична администрация и европейска интеграция” ВСУ „ Черноризец Храбър”- Варна

Професионален опит

от февруари 1996 г. до май 2008 г. в Община Девня
от март 2010 г. до декември 2011 г. в ОД на МВР – Варна

от януари 2012 г. в Община Девня

Допълнителна информация

Бакалавър – специалност „Бизнес администрация”
Квалификация „Икономист” в НБУ – София